Stroom bewaking / keerlus module.

Omschrijving spoorbezet melder.
Een simpel aan te sluiten module die automatisch ompoolt indien er een overbelasting in een baanvak optreed.
Deze is te gebruiken bij keerlussen of een driehoeks verbindingen in een 2 rail systeem of bij gebruik van draaibruggen.
Daarnaast kan de module worden ingezet indien er een baanvak of baan gedeelte moet worden bewaakt op kortsluiting of overbelasting.
Indien gewenst kan de module worden voorzien van een extra uitgang, die is aan te sluiten op de centrale indien er een permanente overbelasting of kortsluiting door de module wordt geconstateerd.
Bij belastingen die boven de 2 Ampere uitkomen wordt de uitgang in eerste instantie omgepoold.
Indien de overbelasting dan nog steeds plaats vindt, wordt de uitgang spanningsloos gemaakt.

Een ideale module om ingezet te worden in een keerlus of bij grote banen waarbij een overbelasting van een baangedeelte door bijvoorbeeld kortsluiting, niet resulteerd in het uitschakelen van de gehele baan.

Voor technische details zie  deze handleiding.