Faller overweg functioneerd niet naar behoren.Indien alles is aangesloten zoals in de documentatie is vermeld, zou het in theorie moeten werken.
In de praktijk blijkt echter dat de bomen op willekeurige momenten gaan fuctioneren, zelfs al is er geen trein in de buurt.
Echter, er kan een probleem in de schakeling optreden, die niet direct is te voorzien.
De motoren en andreaskruisen worden via een "microprocessor" achtige schakeling aangestuurd.(zoals de fabrikant aangeeft)
Het is een algemeen feit dat de ingangen van deze schakeling gevoelig kunnen zijn voor storingen van buiten af.
Deze storingen kunnen zich voordoen bij bijvoorbeeld het schakelen van elektromagneten ( zoals bijvoorbeeld van wissels) of storingen van
elektromotoren(zoals bijvoorbeeld een lok motor) en treden meestal op als er veel spanning- en stroomvoerende draden in de buurt liggen.
Dit kan stoorsignalen (spikes genoemd) veroorzaken op de ingang, die kunnen worden opgepikt via de draden naar de reed schakelaars die op de schakeling zijn aangesloten.
Deze problemen kun je meestal oplossen door de draden die naar de reed schakelaars gaan te twisten (in elkaar draaien).
Ook kan er een filter tussen de contacten geplaatst worden, die dan zo dicht mogelijk bij de stuurschakeling moet worden geplaatst.
Zo'n filter bestaat uit een spoeltje met eventueel een condensator.(zie tekening hieronder)
Indien de twisting van de draden niet afdoende is kun je zo'n filter er tussen plaatsen.
Probeer het eerst met het twisten van de draden, lukt dit niet dan zal een extra filter een oplossing kunnen zijn.FilterKeer terug.