Overdracht over de s88 bus via netwerkkabel


De betrouwbaarheid van de informatie overdracht van de bestaande s88 bus kan sterk worden verbeterd.
De verbetering bestaat uit het toepassen van goede bekabeling en het eventueel verhogen van de voedingsspanning.
Niet alleen de s88 bekabeling, maar ook de lage voedingspanning (5 Volt) leiden vaak tot problemen.
Door het toepassen van een standaard netwerkkabel en het verhogen van de voedingspanning naar 12 volt, wordt de bus ongevoeliger voor storingen van buitenaf.
Bovendien geeft de RJ45 connector een betrouwbare verbinding en is makkelijk in elke gewenste lengte zelf te maken.
Eventueel kan men van standaard netwerkkabels gebruik maken die in verschillende lengtes te verkrijgen zijn.
Door de twisting van de aderparen in de netwerkkabel worden overspraak van de datalijnen tot een minimum berperkt en worden stoorsignalen nagenoeg tot 0 gereduceerd..
Met de bestaande s88 bekabeling kan dit nog wel eens tot problemen lijden, zeker als de lengte van de bekabeling toeneemt.
De voordelen van de CAT-5 kabel via RJ45 connectorverbindingen zijn ook door andere aanbieders inmiddels onderkend.
Helaas zijn er nogal wat onderlinge verschillen in de pinbezetting.
Sinds half 2007 is er een normering opgesteld voor de s88 bus die via netwerkkabels worden verbonden en wordt de s88-N genoemd.

Toekomstige ontwikkelingen zullen gebruik gaan maken van deze normering die is vastgelegd.
Ondertussen zijn er al producten aangekondigd door verschillende producenten, zoals Tams Electronic en Blücher Electronic, die deze norm gaan hanteren.

Producten van Etecmo die gebaseerd zijn op de s88 bus, bezitten de s88-N aansluiting en voldoen aan de vastgestelde norm.
Indien er gebruik wordt gemaakt van andere merken die een CAT5 aansluiting (RJ45) bevatten, is het niet onverstandig om na te gaan of deze modules voldoen aan deze vastgestelde s88-N norm.
Opgemerkt dient te worden dat buiten de s88-N aansluiting alle Etecmo modules ook zijn voorzien van een standaard s88 bus aansluiting, zodat uitwisseling met andere gangbare producten geen probleem hoeft te zijn.

s88-N: Normering s88 via Netwekkabel (CAT-5, RJ45)
Pin S88 Naam Omschrijving Pin RJ45 Kleur
1 DATA Uitgelezen data 2 groen
2 GND Massa voor signalen en spanning verzorging 3 wit/oranje
2 GND Massa voor signalen en spanning verzorging 5 wit/blauw
3 CLOCK Clock signaal voor synchronisatie 4 blauw
4 PS (LOAD) Laden van data informatie op de bus 6 oranje
5 RESET Reset signaal voor module 7 wit/bruin
6 +5V/+12V Voedingspanning voor terugmeld module 1 wit/groen
- RAILDATA Signaal dat op de rails staat 8 bruin
- SHIELD Kabelafscherming, niet aangesloten - -


Om andere fabrikaten te gebruiken op de s88-N bus, komt er een speciale tussenmodule beschikbaar, die de s88 omzet naar de S88-N normering.
Sommige fabrikaten kunnen zonder problemen ook worden toegepast op de s88-N bus met de hogere bedrijfsspanning van 12 Volt.

Helaas zijn niet allle fabrikaten hiervoor geschikt.
Bij gebruik van een centrale van alle bekende merken, is een bedrijfsspanning van 5 Volt standaard.
Wil je toch gebruik maken van een 12 Volts bedrijfspanning om storingen tot een minimum te beperken , dan kun je gebruik maken van de Power Interface Module van Etecmo.
Indien je twijfelt of de s88/s88-N module geschikt is voor deze een 12 Volts bedrijfsspanning, kun je altijd contact opnemen met Etecmo.

Keer terug.